Onze partners

www.hetcak.nl

Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommige betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Andere gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is die het CAK afgeeft. Daarnaast voert het CAK regelingen uit voor mensen die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen.

www.socialekaartnederland.nl

De Sociale kaart is een website, voor burgers en professionals, met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

www.amersfoort.nl

Gemeente Amersfoort