De privacy van de client, medewerkers en alle andere betrokkenen bij Zorg en Ondersteuningspunt.

Bij Zorg en Ondersteuningspunt doen we er alles aan om de gegevens en daarmee de privacy van de client, medewerkers en alle andere betrokkenen bij de organisatie te beschermen. Dagelijks geeft Zorg en Ondersteuningspunt liefdevolle zorg aan haar cliënten en worden zij ondersteunt daar waar nodig is. De liefdevolle zorg houdt ook volgens Zorg en Ondersteuningspunt in dat zij de privacy beschermen van de client, medewerkers en alle andere betrokkenen.

Zodra hij of zij cliënt bij Zorg en Ondersteuningspunt is, worden er persoonsgegevens verwerkt van deze personen. Ook de contactpersonen, de medewerkers, vrijwilligers van Zorg en Ondersteuningspunt of als hij of zij de website bezoekt van Zorg en Ondersteuningspunt kunnen verwachten dat zijn of haar persoonsgegevens verwerkt worden.

Waarom Zorg en Ondersteuningspunt dit doet, wat het precies inhoudt, kan de client, medewerker, vrijwilliger of betrokken persoon in de protocollen lezen. Deze zijn op te vragen bij Zorg en Ondersteuningspunt.

Zorg en Ondersteuningspunt heeft dit privacy statement met zorg geformuleerd. Mocht er toch een onjuistheid in staan dan is de geldende privacywetgeving leidend. Alle rechten voor behouden.